> Nord-Norgebanen  


*
*
*
* Rapporter/Utredninger
*
* Fakta
*
* Kart
*
* En reise i 3D
*
* Materiell
*
* Linker
*
* Om aksjonsgruppa
*
*
*
Nord-Norgebanen

Mer aktuell enn noen gang!

 • miljøvennlig elektrisk drift

 • avlaster godstransport på E6

 • økt trafikksikkerhet

 • binder Nord-Norge sammen

 • reduserer reisetid til 1/3 – del

 • skaper varige arbeidsplasser

 • gir grunnlag for ny næring

 • synliggjør satsing på nordområdene

 • viktig transportinfrastruktur

 • planlegging inn i NTP 2010 – 2019

 • trase må sikres for fremtiden

 • Oppdatering av utredning bør settes i gang

 • Planlegging inn i NTP 2014 – 2023Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen

Tlf: 97 71 63 26