Politisk enighet

I bakgrunnen Stetind i Nordland, Norges nasjonalfjell og en
nordnorsk turistmagnet. Et symbol på en av regjeringens
byggesteiner i nord, tilrettelagt for turisme. I forgrunnen, et
godstog plantet inn i landskapet. Dette representerer den for Nord-
Norge ubetinget største byggesteinen som, når den blir realisert vil
ha betydning for landsdelen i mer enn 100 år. De fargerike
containerne speiler på en måte det politiske landskapet.
Gjennomføring er betinget av enighet mellom flere politiske
partier.

Fotomontasje: Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen