Om aksjonsgruppa

Formål: En tverrpolitisk gruppe bestående av politikere, enkeltpersoner og personer tilknyttet miljøorganisasjoner fra Nordland og Troms arbeider for forlengelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø og Kirkenes.

En viktig inspirasjonskilde til vårt arbeid er regjeringens uttalte satsing på nordområdene der blant annet transportinfrastruktur inngår. Se spesielt NTP og regjeringens nordområdestrategi under aktuelle linker.

Kontakt oss: post@nordnorgebanen.no

Organisasjonsnummer: 994554808

Bankkonto: 4509.27.49057

Vipps: #24269

Grasrotmottaker: Dersom du ønsker å gi din andel av grasrotmidlene til Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen kan du registrere deg neste gang du tipper. Dersom ditt telefonnummer er registrert sammen med spillerkortet kan du sende følgende sms til 2020: GRASROTANDELEN 994554808

Styret 2023:

  • Svein Arnt Uhre, Fauske
  • Arve Klingenberg, Bodø
  • Åslaug Solem, Hamarøy
  • Jonn Arthur Aas, Myre
  • Rose-Mari Martinsen, Myre