Fakta

Videreføring av jernbane fra Fauske ble sett på i 1982-84 og 1992.

Analyse 1984 (fysiske miljøkonsekvenser)
I analysen fra 1984 heter det: ”Traseen fra 1982 er utarbeidet under forutsetning av at Nord-Norgebanen skal bli en jernbane bygd etter moderne prinsipper både hva hastighet og sikkerhet angår.”

Fakta 1982:
 • max toghastighet 160 km/t
 • max stigning 1,8 %
 • reisehastighet 110-120 km/t
 • reisetid Fauske-Narvik, ca 1t 35min
 • dieseldrift
Fakta 1992:
 • max toghastighet 200 km/t
 • max stigning 1,3 %
 • reisehastighet 145 km/t
 • reisetid Fauske-Narvik 181km, ca 1t 15min
 • elektrisk drift
 • pris 17,2 mrd (1992)
 • byggetid 14 år (1993-2007)
Fra Nord-Norgebanen hovedrapport November 1992:

”Det er beregnet at byggingen av Nord-Norgebanen ved full utbygging vil utløse en sysselsettingseffekt på 26800 årsverk og banen vil gi ca 800 varige arbeidsplasser i landsdelen.” 

Stasjoner på strekningen Fauske – Narvik

(Kilde: Hovedrapport 1992)

 • Narvik
 • Ballangen
 • Sørfjorden
 • Innhavet
 • Kobbelv
 • Fauske