Mer aktuell enn noen gang!

Miljøvennlig elektrisk drift

Reduserer reisetid til 1/3-del

Binder Norge sammen

Økt trafikksikkerthet

  • Avlaster godstransport på E6
  • Skaper varige arbeidsplasser
  • Gir grunnlag for ny næring
  • Synliggjør satsing på nordområdene
  • Viktig transportinfrastruktur
  • Bygges samtidig med utbedring av veier
  • Planlegging inn i NTP 2022 – 2033

Utreder konkrete traséer for Nord-Norgebanen